Bezárás

Mi kis falunk... EFOP pályázat

Sajtótájékoztatók

 

A Mi Kis Falunk fejlődéséért – Rinyabesenyő telepfelszámolási program 1 (39485 bájt)

A Mi Kis Falunk fejlődéséért – Rinyabesenyő telepfelszámolási program 2 (40002 bájt)

 


Széchenyi 2020 ESZA logoPályázati felhívás: Felhivas_1-7.pdf (1315792 bájt)

Pályázati adatok:

 A kedvezményezett neve:
Rinyabesenyő Község Önkormányzata
 A projekt címe: EFOP 1.6.2-16-2017-00085 Mi kis falunk fejlődéséért
 Támogatás összege: 90 104 896 Ft
 A támogatás mértéke:  100%
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021 január 31.

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2022.03.31.

 

 A projekt  bemutatása:

Rinyabesenyő Község Önkormányzata nagy reményekkel és tervekkel, konzorciumban nyújtotta be „A mi kis falunk fejlődéséért” című pályázatát 2017.    május 26-án az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása támogatási konstrukcióra. A pályázat 2017. december 13-án támogatói döntésben részesült, ami lehetőséget nyújt a támogatási kérelemben vállalt feladatok és célok elérésére. Ehhez konzorciumi partner a települési roma nemzetiségi önkormányzat, a közösségfejlesztésben tapasztalt Roma-Kert Egyesület, és a társadalmi felzárkózási feladatokért felelős Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Somogy Megyei Kirendeltségén keresztül.

Rinyabesenyő a Nagyatádi Járás és Somogy megye leginkább hátrányos helyzetben lévő településeinek egyike. A projektbe bevont célcsoport tagoknak 8 vagy annál kevesebb általános iskolai végzettségük van, ami kevés a tartós, elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Kiugrási pontot jelenthet az aktív munkaerőpiacra való visszajutáshoz -a felmérési adatok alapján- tervezett képzések és tréningek. Törekszünk a közösségépítésre, közös foglalkozásokra, mely a szegregátumon kívül- belül élők összekovácsolását biztosítja.

Stratégiai célkitűzések:

 • A potenciális lakosság bizalmának megszerzése.
 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje.
 • Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya.
 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota.
 • Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat).
 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak.
 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma.
 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.
 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma.
 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra.
 • Javuljon a közösségi kohézió a településen.
 • Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat.
 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások).

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00085